גבעת ברכה: בקשה לכביש המתחבר עם כביש תל-ליטוינסקי 1954-1953

ליו"ר הוועד המקומי מקבוצת תושבים המבקשים להוסיף למפעל הכבישים
כביש מתחבר לכביש תל-ליטוינסקי מקולנוע "ברכה" בערך.
רשימת החותמים (112 בתי אב) מהצריפים קומתיים שיכון בולגרים רסקו.
שהרבני לכהן יו"ר הוועד המקומי: להכניס בדיון הכספים את התקציב לסלילת הכביש/דרך
כהן לשהרבני:  אין ביכולתו לשאת בהוצאה לכך.
מארצי המנהל המחוזי למועצה אזורית אונו: להמציא מידע לסלילת דרכי גישה לתושבים
מהמועצה האזורית לוועדה המקומית לחוות דעה על הנ"ל.
דו"ח מישיבת ועדת עבודות של המועצה האזורית.
הצעת תקציב לריצוף מדרכה מרח' מס' 4 לכביש תל-ליטוינסקי המהנדס אוקראינץ (אקרון)
תרשים הרחובות של שטח "רסקו".

/// מיכל 100 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image