רשימת מטלות במועצה – 30.6.1965

-כינוס אנשי ועדת הדיור
-הזמנת תושבים להגרלה על דירות
-שינויים בתכניות הבנייה
-בקשה לקיום דיון עם חברת קיראון

/// מיכל 61 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש