גבעת ברכה: דירות עם, מייסודה של חברת רסקו 1954

העברת דירות ותשלומים עבור סלילת כביש:
לרסקו מהמועצה המקומית: אין התנגדות להעברת דירה לצונלנד שרה.
לרסקו מהמועצה המקומית: אין התנגדות להעברת דירה לפיליפ כהן.
לרסקו מהמועצה המקומית: אין התנגדות להעברת דירה לפכט.
לרסקו מהמועצה המקומית: אין התנגדות להעברת דירה מקלמן אהרן לשנבל אברון.
לרסקו מהמועצה המקומית: אין התנגדות להעברת דירה לקלמן אהרן.
לרסקו מהמועצה: מתנגדים להעברת דירה למרים ברטה שלי, מאשרים שגב' פריד אהובה אינה חייבת מסים.
רסקו לוועד המקומי: גלברט יעקב רוכש דירה ועליו לחתום על תשלום לכביש.
לקופת מלווה וחיסכון בע"מ סניף קריית אונו בעניין הלוואה לגלברט: תשלום לכביש.
לרסקו : גלברט יעקב הסדיר התשלום, אין התנגדות להעברת דירה על שמו.
מרסקו לוועד: דור קוסטה-קרסני רכש דירה, נא להחתימו על תשלום לכביש.
מרסקו לוועד: בונגי משה רכש דירה, נא להחתימו על תשלום לכביש.
מרסקו לוועד: מיכאל וחנה אייזיק רכשו דירה, נא להחתימם על תשלום לכביש.
לרסקו שמואל חכם אהרון.
רסקו לוועד: קמפנר מרים רכשה דירה, להחתימה על תשלום לכביש.
הוועד לרסקו: קמפנר מרים שילמה ואין מניעה מלמסור את הדירה.
רסקו לוועד: עיזת אללה בר-כורדארי רוכש דירה, להחתימו לכביש.

/// מיכל 100 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image