גבעת ברכה: בקשות לאישורים לפתיחת עסקים 1952-1949

זיסו ויס מבקש רישיון למכונת מילוי סיפונים.
להנהלת חברת רסקו ממזכיר השכונה: אין התנגדות לפתיחת גלנטריה משולמן תושב שכונתו.
לוועד מקומי גבעת ברכה מויס זיסו: מבקש למכור גלידה כמוכר יחידי.
לוועד ג. ברכה מברטה לוי: מבקשת רישיון לפתיחת חנות לבגדי ילדים.
לחברת רסקו, מוועד ג. ברכה: אין התנגדות לפתיחת חנות של ברטה לוי.
למשרד פקוח על הדלק: מאשרים שלציפרשטיין חיים יש טרקטור ועוסק בהובלות.
לוועד המקומי מברקוביץ דוד: מבקש לסדר קיוסק לגזוז על-יד ביתי מס' 166/1.
מהוועד לברקוביץ : אין התנגדות, עליו לדאוג לרישיון מרסקו וממשרד הבריאות.
לוועד מפישל גולדשטיין, שלפני המלחמה היה פעיל בג. ברכה בתור ספר – מבקש רישיון למספרת גברים.
חוט יעקב מבקש רישיון לקיוסק גזוז או מזנון.
חוט יעקב מקבל תשובה חיובית, בתנאי שיקבל רשות "מדירות עם" וממשרד הבריאות.
למשרד האספקה מהמזכיר: "הנדון : וינטראוב שמואל – חנות דגים וירקות", מחלקת הקליטה הודיעה על פתיחת החנות

/// מיכל 100 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image