גבעת ברכה: אספקת מזון – בשר, דגים, עופות 1950

למשרד הבריאות, פ"ת מהמזכיר. המלצה למתן רישיון זמני לאטליז עבור הולצמן שלמה. [הנ"ל יחד עם ליטוין
חילקו בשר עבור כפר אונו, גבעת ברכה, תל ליטוינסקי. כעת בשכונה 260 משפחות*].
ממשרד האספקה בני ברק לוועד השכונה. הזמנה לישיבה דחופה. [קשור בבשר?]
למשרד האספקה והקצוב ממזכיר השכונה. הודעה על חלוקת בשר קפוא. 707 מנות.
למשרד האספקה ממזכיר השכונה. חלוקת בשר, עוף, חולקו 765 מנות [לפי קריטריונים]
למשרד האספקה ממזכיר השכונה. חלוקת בשר קפוא [ לפי 4 קריטריונים]
למועצה לאספקה וייצור, ממזכירי השכונה. [יתרת נקניק שמגיעה, תלונה על מחסור במנות בשר שבועיות]
למשרד אספקה וקיצוב ממזכיר השכונה. אישור חלוקת 607 מנות.
למשרד אספקה וקיצוב ממזכיר השכונה. דיווח על מספר הצרכנים לפי 5 קריטריונים.
רשימת כרטיסי הבשר [26 שמות משפחות, מס' נפשות, חתימות]
למשרד האספקה והקיצוב מהמזכיר אישור על חלוקת 676 מנות [שכונות. רסקו ועמידר] (קיים נוסח נוסף)
למשרד האספקה והקיצוב מהמזכיר. חלוקת 687 מנות.
למשרד האספקה מהמזכיר, חלוקת דגים. 331 צרכנים בצרכנייה.
למשרד האספקה מהמזכיר, חלוקת דגים, 264, צרכנים במכולת שטיינגרטן.
למשרד האספקה מהמזכיר, חלוקת בשר עוף, מס' צרכנים 647.
למשרד האספקה מהמזכיר, חלוקת בשר קפוא. חולקו 557 [לפי 4 קריטריונים]
למשרד האספקה מהמזכיר, חלוקת מנות בשר ל-650 צרכנים [לפי 4 קריטריונים]
למשרד האספקה מהמזכיר, חלוקת בשר עוף ל-640 צרכנים [לפי 4 קריטריונים, כולל לחיילים בחופשה] מדווח על עודף של 3 תרנגולות.
למשרד האספקה מהמזכיר, חלוקת מנות בשר ל640 צרכנים
למשרד האספקה מהמזכיר, חלוקת תוספת מזון מיוחדת.
למשרד האספקה מהמזכיר, חלוקת מס' הצרכנים 565
למשרד האספקה מהמזכיר, חלוקת מנות בשר עוף, מס' הצרכנים 544 [ 5 קריטריונים]
למשרד האספקה מהמזכיר, חלוקת מנות בשר עוף 546 צרכנים.
למשרד האספקה מהמזכיר, חלוקת מנות בשר עוף.
מנות עוף ל-537+ רשימה עם חתימות
למשרד האספקה מהמזכיר, חלוקת 524 מנות בשר.

* התוספת בסוגריים, מאת רענן רשף.

/// מיכל 99 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image