גבעת ברכה: הצרכנייה 1964-1949

הזמנה לחנוכת הבית של הצרכנייה. אגודה צרכנית שיתופית, 1954
עו"ד שורץ למ. קרמר. דורש לפנות את הדירה ברחוב ברנר 1
קרמר למזכיר מפא"י הח' צביר שהפינוי בגלל אי תשלום שכר דירה
גזבר הועד המקומי קריית אונו להנהלת הצרכנייה גבעת ברכה, על דירתו של חוט יעקב שהצרכנייה עומדת לשכור יש חובות
מזכיר המועצה זהבי לבית משפט השלום: מבקש לבטל את התביעה נגד הצרכנייה
אגודה צרכנית גבעת ברכה למפקח על המזונות, הסבר ל חלוקת הצרכנים עם שטיינגרטן
ברקוביץ ממועצת פועלי בני ברק מבקש מצביר מזכיר השיכון לתת בהקפה ל5 משפחות התימנים
לאגודה הצרכנית. הקיוסק על יד הצרכנייה מכתבים בטיפול, איצקוביץ מזכיר המועצה
קבלה: אגודה צרכנית שיתופית, בחתימת גרוסמן
דו"ח ביקורת בצרכנייה. לשכת הבריאות בת"א
פרנקל דוד לוועד המקומי גבעת ברכה. לעבור ממכולת שטיינגרטן לצרכנייה
הוועד המקומי קריית אונו להנהלת הצרכנייה גבעת ברכה: מהו מספר הצרכנים הרשומים?
הוועד המקומי למועצה לאספקה, להוסיף 33 צרכנים לצרכניית גבעת ברכה
הוועד המקומי למועצה לאספקה, להוסיף 12 צרכנים לצרכניית גבעת ברכה
הוועד המקומי למועצה אספקה, להעביר את גולדברג ראובן מהצרכנייה למכולת שטיינגרטן
גולדברג ראובן לוועד גבעת ברכה להעבירו ממכולת שטיינגרטן לצרכנייה
למועצה לאספקה להעביר את החבר קופרמן שרה ממכולת שטיינגרטן לצרכנייה
למועצה לאספקה להעביר את החבר קופרמן שרה ולואל יהודה משטיינגרטן לצרכנייה
פנייה לבית המשפט לדחיית המשפט בעניין רישיון עסק
2 "כרטיסי עסקים" של המועצה המקומית עבור צרכניית גבעת ברכה בע"מ. רישיונות: מכירת משקאות, חנות ירקות, רישיון תחנת מספוא.
"מידע מפוזר": ציפורה טנא. בובי פרידריך. הניגסברג, פרסלר
משרד האספקה והקיצוב לצרכנייה ע"י גרוסמן. להעביר פנקסי מזון לאלברט סלטר

/// מיכל 99 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image