דיווח רמח לוועד על נושא המים בכפר – 1950

המהנדס חיים רמח (סוקולינסקי) לוועד כפר אונו, חוות דעת על מחיר המים,
תיאור כללי של המערכת, התצרוכת, ההוצאות.

/// מיכל 21 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image