גבעת ברכה – משקי עזר 1951-1948

– למפקח על המלאי מאת מזכיר השיכון. לאשר ליעקב יוסף? קניית 20 מטרים של צינור לגן ירק
– "לכל המעוניינים" מהמזכיר אין התנגדות להחזקת עז בשכונתנו ע"י אפטר מאיר
– לוועד גבעת ברכה מאפטר מאיר, מבקש אישור להחזיק עז
– "לכל המעוניינים": קורנפויזר דוד לא קיבל עדיין תפוחי אדמה לזריעה
– אישור לבקשת החבר קאופמאן מיכאל, ששכר משק למטרות חקלאיות והעגל שהוא רוצה לקנות הוא לגידול
– אישור לבקשת רוז'דציאל שמואל, "לאפשר להעביר לו מאה פרגיות לגידול לשכונתנו"
– "לכל המעוניינים": יעקב יוסף בעל משק 2 סוסים 3 עזים 25 תרנגולות
– קובלסקי אליהו מיזור קונה מחומסקי משה עז לבנה עם קרניים, אך ורק לגידול ולא לשחיטה
– אישור לשטינגרטן לקנות שתי טונות תפוחי אדמה לזריעה
– אישור לבקשת הולצמן משה להעביר לשכונה את העז שלו לשימושו הפרטי, בגלל גיל ילדיו
–  רוז'דציאל שמואל דירה 63/4 כפר אונו מ"דירות עם", מתבקש לסלק את הלול שהקים
– לגברת ויל בא כוח משרד הסעד: לתת אישור לצרכנייה, שיש שישים משפחות חדשות ונחוצים תפוחי אדמה לזריעה
– זילברברג שלמה מבקש לאפשר לו לקבל לול, בגלל היותו נכה ממלחמת העצמאות
– קריזר שמעון, משיכון חדש "עמידר", מבקש לול קטן
– יעקב קרומהלץ, משיכון חדש "עמידר", מבקש לול קטן
– קנארפל דוד מבקש לאשר לו תרנגולות, לול ועז
– רענן, מזכיר ועד כפר אונו:, אישור שניתן לקאופמן ורוז'דציאל , להביא עגלות לגידול
– "דירות עם", כנראה לא השלימה עם הכתובת "גבעת ברכה", למרות שהעתק ממכתב זה נשלח לוועד "גבעת ברכה" (רענן, רשף)

/// מיכל 100 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image