גבעת ברכה – אספקת דגים, בשר, עופות 1950-1949

אספקת מזון: בשר, דגים, עופות.

למשרד לאספקה וקיצוב ממזכיר השכונה, לספק את מנות הדגים לפי מספר הצרכנים: 311 נפש: 158 למכולת שטינגרטן ו-153 לצרכניית ג. ברכה.
למשרד לאספקה, מאשרים שמספר הצרכנים בצרכנייה הוא 177.
למשרד לאספקה, מתלוננים שלמעלה מחודש לא מקבלים דגים.
למשרד לאספקה, רשימה של ווינטרוב שמואל של 313 צרכנים מקבלי דגים.
למשרד לאספקה, מאשרים ש-404 נפש, רשאים לקבל בשר, להוסיף לחולים, נשים ועובדים קשה.
למשרד לאספקה, מתלוננים על אי אספקת בשר לחולים ועל אי אספקת מס' מנות בהתאם למס' התושבים.
למשרד לאספקה, מנות נקניק לתושבים.
למשרד לאספקה, מאשרים שהשבוע חולקו 396 מנות בשר קפוא, היתר לא קיבלו בשר בקופסאות.
למשרד לאספקה, מאשרים שהשבוע חולקו 444 מנות בשר קפוא, היתר לא קיבלו בשר בקופסאות.
למשרד לאספקה, מאשרים שהשבוע חולקו 447 מנות בשר קפוא, היתר לא קיבלו בשר בקופסאות (האחוז של בשר נקי היה פחות מהמשוער).
למשרד לאספקה, מאשרים שהשבוע חולקו 607 מנות בשר קפוא, היתר לא קיבלו בשר בקופסאות. בשר קפוא * 125 גרם לנפש.
למשרד לאספקה, הנדון: מנות בשר משומר, מס' הצרכנים 262, לא לעכב, בשכונתנו פועלים העובדים קשה והמוסדות הציבוריים פועלים בהתנדבות, אל תעשו קשיים.
למשרד לאספקה, מאשרים שמס' הצרכנים – 289 נפש. להוסיף הקצבה למעון ילדים וחיילים בחופשה.
פתק. חלוקה למטילות ופרגיות. מכולת וצרכנייה.
למשרד לאספקה, מס' הצרכנים 707, מבקשים לספק בשר זול ולספק ע"י מגדלי עופות כפר אונו, ע"י הצרכנייה.

/// מיכל 99 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image