גבעת ברכה: חלוקת התושבים בין מכולת שטיינגרטן והצרכנייה 1949

אספקת מזון- חלוקת התושבים בין מכולת שטיינגרטן והצרכנייה.
המועצה לאספקה לוועד השכונה :רשומים בצרכנייה… 135 נפשות שטיינגרטן 125 מבקשים רשימת חיילים ולפרט הקשיים לאספקת בשר.
מוועד היישוב בגבעת ברכה למועצה לאספקה, מצהירים כי כל הכלולים ברשימת האוכלוסין נמצאים במקום ולא רשומים במקום אחר.
רשימת תושבים וחלוקתם בין מכולת שטיינגרטן והצרכנייה.
ללא תאריך, מתקופת מלחמת השחרור – יש טור "מגויס ואוכל בבית לפי אישור"
מכיל פרטים על המצב המשפחתי, תאריך לידה, מספר תעודת זהות.
רשימת תושבים ללא תאריך – לא ברור לאיזה צורך. 50 שמות.

/// מיכל 99 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image