גבעת ברכה – חוזרים מהמועצה לאספקת מזון 1949

הסבר על נוהל חלוקת מזון
חלוקת בשר, לקבל בהרצליה, 53 ק"ג בשר עם עצמות, המנה 125 גרם בלי עצמות
תחבורה – דלק
מסי מועצה, חוב גבעת ברכה 7 לא"י ו25 מיל
רישום חדש של האוכלוסין
דוגמא לרישום האוכלוסין
הזנה בבתי הספר
אספקת מצות פסח תש"ט. לצרכנייה: 120 מנות לשטיינגרטן 119 מנות
תוספת מזון למוסדות לפנימיות עליית הנוער
רישום תנועת אוכלוסין
אספקת מזונות ברי פיקוח בספטמבר
רשימה של החברים שכרטיסיהם מונחים במשרדינו. (הרשימה לא מצורפת)
,לוועדי המושבים"… ג. ברכה, קבענו לכם יומיים בהם תוכלו לפנות למשרדנו
"לוועדי המושבים"… ג. ברכה, נמצאים במשרדינו כרטיסים שלא נלקחו
יש להגיש רשימות של חולים כרוניים, מאושרים ע"י רופא.
מסי המועצה תש"ט
"נקבעו לכם יומיים בהם תוכלו לפנות למשרדנו"
להמציא לגבי אנשים וספים טופס מס' 18 של משרד הפנים.
להקפיד להמציא רשימות מפורטות של חולים כרוניים, באישור רופא.

/// מיכל 99 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image