גבעת ברכה: הקמת הצרכנייה 1950-1948

אישור מהוועד, שנתקבלה הלוואה מגרוסמן על סך 200 לא"י
שיכון עולים על-יד כפר אונו למשרד העלייה. מבקשים דירה בשביל הצרכנייה.
ברית פיקוח לזילברשטיין ביפו, שיעזור לג. ברכה בריהוט הצרכנייה
יעקב אנמוט מבקש שיחזירו לו את 2 הלירות ששילם עבור הצרכנייה. החליט להישאר אצל שטיינגרטן
פתק אישור שאנמוט קיבל את 2 הלירות ששילם כחבר בצרכנייה
ג. ברכה להנהלת קרן הלוואות, הקמת הצרכנייה
משרד האספקה למר לוריה אישור לספק ביצים לצרכנייה ולמכולת שטיינגרטן
ג. ברכה למשרד האספקה. מנות בשר נוספות לעובדים קשה, חולים ונשים הרות.
ג. ברכה למשרד האספקה תלושי מזון
אל ח"ח מאת יו"ר הנהלת הצרכנייה: "שמעון גרוסמן רשאי לחתום על חוזה",.
חוזר ברית פיקוח לקאופרציה צרכנים – "מפרעות לעובדי מוסדות ההסתדרות"
שובר הכנסה אגודה צרכנית שיתופית בגבעת ברכה על סך 200 לא"י שניתנו כהלוואה מהוועד המקומי. על גב השובר: לאחר שסניף הצרכנייה של כפר אונו נמכר לגורם פרטי, גרוסמן הלווה את הכסף ושימש כמנהל.
לאגודת הצרכנייה ג. ברכה מ"דירות עם", המסכימים להנחה בשכר דירה
"דף קופה" הכנסות מדמי חבר, הלוואות והוצאות להקמת הצרכנייה
הוועדה המחוזית תל אביב מחזירה לרופא המחוזי בפ"ת את הבקשה לרישיון הצרכנייה, בגלל אזור השיפוט.
לאגודה הצרכנית ג. ברכה למפקח על המזונות על חלוקת האוכלוסייה עם מכולת שטיינגרטן
למפקח על המזונות, הודעה על התארגנות לאגודה משותפת צרכניית על ידי "החתומים מטה" ומבקשים להעביר את "כרטיסי הקשר" לצרכנייה.
למפקח על המזונות למדור לעולה. בסוכנות מבטלים מכתב ששלח שטיינגרטן "בענייני שיכוננו… רשאים חברי הוועדה וחותמת.
אישור הוועד לאגודה הצרכנית, שגרים 94 משפחות. באסיפה כללית 15.10.48 ממליצים על פתיחת צרכנייה.

/// מיכל 99 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image