גבעת ברכה: תוספת צרכנים לצרכנייה 1950

למשרד האספקה וקיצוב סניף בני ברק מאת ועד גבעת ברכה תוספת 5 נפשות
למשרד האספקה וקיצוב סניף בני ברק מאת ועד גבעת ברכה תוספת 4 נפשות
אל המועצה לאספקה ויצור בדרום, ת"א מאת ועד גבעת ברכה תוספת 10 נפשות
אל המועצה לאספקה ויצור בדרום, ת"א מאת ועד גבעת ברכה תוספת 35 נפשות
אל המועצה לאספקה ויצור בדרום, ת"א מאת ועד גבעת ברכה תוספת 17 נפשות
אל המועצה לאספקה ויצור בדרום, ת"א מאת ועד גבעת ברכה תוספת 7 נפשות
אל המועצה לאספקה ויצור בדרום, ת"א מאת ועד גבעת ברכה תוספת 4 נפשות
אל המועצה לאספקה ויצור בדרום, ת"א מאת ועד גבעת ברכה תוספת 8 נפשות
אל המועצה לאספקה ויצור בדרום, ת"א מאת ועד גבעת ברכה תוספת 3 נפשות
אל המועצה לאספקה ויצור בדרום, ת"א מאת ועד גבעת ברכה תוספת 5 נפשות
אל המועצה לאספקה ויצור בדרום, ת"א מאת ועד גבעת ברכה תוספת 15 נפשות
אל המועצה לאספקה ויצור בדרום, ת"א מאת ועד גבעת ברכה להעביר מכולת שטיינגרטן 5 נפשות לצרכנייה.
אל המועצה לאספקה ויצור בדרום, ת"א מאת ועד גבעת ברכה תוספת 26 נפשות
אל המועצה לאספקה ויצור בדרום, ת"א מאת ועד גבעת ברכה רשימת 26 הנפשות
אל המועצה לאספקה ויצור בדרום, ת"א מאת ועד גבעת ברכה תוספת 14 נפשות
אל המועצה לאספקה ויצור בדרום, ת"א מאת ועד גבעת ברכה תוספת 4 נפשות
אל המועצה לאספקה ויצור בדרום, ת"א מאת ועד גבעת ברכה תוספת 7 נפשות

/// מיכל 99 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image