גבעת ברכה: הקצבת ביצים למכולת של שטיינגרטן ולצרכנייה 1949-1948

– משרד האספקה למר לוריה לספק ביצים לצרכנייה ג. ברכה ולשטיינגרטן.
– משרד האספקה ל- לוריה, לולן. רשאי לספק ביצים לצרכניית שטיינגרטן.
– לחב' "אספקה", לספק ביצי משק עבור 95 מבוגרים ו- 52 ילדים עד גיל 12. לסניף שטיינגרטן.
– למפקח על המזונות לספק.
– משרד האספקה והקיצוב אישור של יישוב גבעת ברכה, צרכנייה, נוספו עוד 11 גברים.
– " "
– למפקח על המזונות – תוספת ביצים. בצרכניית ג. ברכה, מבוגרים 78 ילדים 45.
– למפקח על המזונות – לצרכני ג. ברכה 136 נפשות, לספק ע"י "ארגון מגדלי עופות כפר אונו".
– למפקח על המזונות – לספק לשטיינגרטן, 130 נפשות.
– למפקח על המזונות – במכולת לשטיינגרטן, 147 נפשות.
– למפקח על המזונות – מס' הנפשות בשכונתנו 121 מבוגרים ו 59 ילדים עד גיל 12.
– לחב' "טנא" – מס' הנפשות בשכונתנו 111 מבוגרים ו 59 ילדים.
– לחב' "טנא"- מספר הנפשות בשכונתנו 192 נפשות.
– למפקח על המזונות – מס' הנפשות בשכונתנו 220 נפשות ומעון ל25 ילדים.
– למפקח על המזונות – מס' הנפשות בשכונתנו 230 נפשות.
– למפקח על המזונות – מס' הנפשות בשכונתנו 246 נפשות.
– למפקח על המזונות – מס' הנפשות בשכונתנו 246; את ההקצבה עבור הצרכנייה לקבל מיורמן- כ. אונו.
– למר לוריה, כפר אונו: לספק לצרכנייה 459 ביצים ולשטיינגרטן 439.
– למר לוריה, כפר אונו: לספק לצרכנייה של שטיינגרטן 3175 ביצים.
– למפקח על המזונות, לספק לצרכנייה של שטיינגרטן עבור 288 צרכנים ועבור הצרכנייה 291 צרכנים.
– למפקח על המזונות, לספק למכולת של שטיינגרטן עבור 98 מבוגרים 46 ילדים ולצרכנייה 88 מבוגרים, 40 ילדים.
– למפקח על המזונות: מאשרים שקיבלו מתחנת ריכוז כפר אונו 3116 ביצים ו-197 תרנגולות.
– ל"המשביר לצרכן", בקשה לספק את ביצי המשק והטורקיות לפי המכסה.

/// מיכל 99 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image