גבעת ברכה: הודעות למשרד האספקה והקיצוב על מספר הצרכנים 1950-1948

12.2.50 למשרד האספקה: מספר הצרכנים בגבעת ברכה לפי גילאים: עד גיל שנה-40. עד גיל 18 -120. מבוגרים עד 65 – 329. מעל 65 – 2. במעון הילדים 25
13.11.48 טיוטה/העתק למכתב למועצה לאספקה.
28.6.49 למפקח על המזונות:83 ילדים. 153 מבוגרים.
10.12.49 למועצה לאספקה:  כרטיסי מזון לדצמבר 49
19.12.50 למועצה לאספקה: נוספו עולים מבקשים עוד 11 מנות.
16.2.50 למועצה לאספקה: עד גיל שנה  – 41. 1 עד 18 – 128,  19 עד 65 – 349. מעל 65 – 3. סה"כ 521. נא להקציב בשר לשמונה נשים הרות
18.2.50 למועצה לאספקה: סה"כ 521 פרט לאלה עשרים חולים. להקציב עבורם מנות בשר.
25.2.50 למועצה לאספקה: סוג א' 43, סוג ב' 138. סוג ג' 362. למעלה מ65 -3. סך הכל 546. 20 חולים
6.3.50 למועצה לאספקה: מספר הצרכנים 745.
25.3.50 למועצה לאספקה: סוג א' 43 סוג ב' 138 סוג ג' 426 מעל 65 3 , חולים 24 מעון 30
1.7.49 חלוקת מזון בין מכולת לצרכנייה.

/// מיכל 99 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש