מאזן האגודה הצרכנית שיתופית גבעת ברכה בע"מ ב-31.12.51