גבעת ברכה – בעיות תעסוקה 1952-1948

30.10.52 פני היטנר למועצה אונו : מבקשת להתמנות לאחות מוסמכת.
14.5.51 משה דרוקר לוועד ק. אונו: מבקש להתמנות כגובה מסים.
27.7.51 ביילה דרוקר לוועד ק. אונו: מבקשת להתמנות כעוזרת לגן הילדים.
23.2.50 גומלינסקי שרגא לוועד המקומי, גבעת ברכה: מבקש להתמנות למקשר עם לשכת עבודה בבני ברק.
26.2.50 הוועד המקומי ג. ברכה ללשכת העבודה בני ברק, על אישור ש. גומלינסקי כמקשר.
7.5.50 משה קליין מציע לוועד, שיפנה במכוניתו הפרטית את האשפה פעמיים בשבוע ב 15 "פייוסטר" לכל משפחה.
3.11.48 להנהלת בי"ח תל ליטוינסקי, לפי דרישה, שולחים חמש נשים מפורטות (השמות מפורטים)
7.11.48 להנהלת בי"ח תל ליטוינסקי, שולחים את ג' חומסקי שרה.
7.11.48 להנהלת בי"ח תל ליטוינסקי, שולחים את פרלה.
7.11.48 להנהלת בי"ח תל ליטוינסקי, שולחים את אפטר הברמן?
13.11.48 שלחנו לתל ליטוינסקי את חוט ורוזנברג.
1.4.49 ללשכת העבודה: ח' ישראלי: ליברמן מאיר התמנה כמקשר.
2.10.49 ללשכת העבודה: ח' ישראלי: כף סמי התמנה כמקשר במקום ליברמן.

/// מיכל 99 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image