גבעת ברכה – בעיות תחבורה 1954-1947

גבעת ברכה – תחבורה
3.6.49 ועד שכונת אונו לג. ברכה, הזמנה לדיון בענייני תחבורה ונושאים אחרים.
20.5.50 מזכיר ג. ברכה למשרד התחבורה לרישיון למונית לרוטנברג יהושע ושטינגרטן אלחנן.
25.3.50 חב' דן למזכירות ג. ברכה – טיפול בכרטיס נסיעה למזכיר.
23.3.50 ג. ברכה לחב' "דן" – כרטיס נסיעה למזכיר ובעיות התחבורה.
1.2.50 לוח זמני הנסיעות לקו כפר אז"ר אונו החל מ-5.2.50 (כניסות לשיכון)
16.5.50 לוועד השכונה מאלחנן שטינגרטן ורוטנברג יהושע, מבקשים המלצה לקבלת רישיון לטקסי.
"51.3.49" לדן מוועד ג. ברכה. מבקשים שהאוטובוסים יכנסו לשכונה. קו מס' 8.
11.9.49 מדן לוועד שכונת ברכה כניסת מכוניות ל"שיכון החדש"
9.11.49 מדן לוועד שכונת ברכה שינוי בזמני הנסיעות.
13.3.50 לוח זמני הנסיעות מכפר אז"ר-אונו ("לשיכון"), (בצד השני, בכתב יד זמני נסיעות לסרפנד)
10.7.50 למזכירות ג. ברכה מ"דן", המזכיר יקבל כרטיס ל-52 נסיעות לחודש, האוטובוס בשעה 23:30 ימשיך.
7.4.54 לוועד ג. ברכה מ"דן"- שינויים בזמן יציאות האוטובוס.
7.5.54 לוועד ג. ברכה מ"דן" – תוספת שתי נסיעות בלוח הזמנים.
11.9.47 לוועד ג. ברכה מ"דן" – השיכון החדש ע"י כפר אונו מ"דן" כניסת מכוניות לשיכון החדש.

/// מיכל 99 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image