פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה מיום 30.8.1959

תשלום תוספת מאמץ לשכר מנהלי המחלקות ולמזכיר המועצה
גיוס כספים לידי מזכיר המועצה

/// מיכל 59 / תיק 10 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש