מעברה – פרוטוקול ישיבה שנייה של ועד מעברת אונו ביום 21.12.52

מכתב של חברת קרן הובא לדיון בפני הוועד, וכצעד ראשון הוחלט לבוא במגע עם הוועד הפועל באמצעות מזכיר מועצה אזורית אונו, לשם בירור אם יש אפשרות להשמיש בית התרבות למטרת החברה הנ"ל למטרה המבוקשת.
מכתב של ששון רחמים מוכר החלב בתאריך 16.12.52, הובא לדיון בפני הוועד והוחלט שעל הנ"ל להישמע לדברי מנהל המעברה ועליו להעביר את מקומו הנוכחי למקום אחר, יותר מתאים למקצועו. הוועד התחשב בעתיד המקום שיוקמו עליו משרדים חשובים, שעלולים לקבל אורחים בכל זמן.
מכתב מועצה אזורית אונו בתאריך 4.11.52 לגבי הקמת ספרייה ליד בית הספר. הוועד קיבל בהתעניינות רבה את היוזמה ליטול את התפקיד החשוב הזה לידו והחליט להשקיע מאמצים אדירים במפעל שקשור בחיינו ובחיי ילדינו והחליט לגייס מאמצים הקשורים בהצלחתו.
מכתב של הספר נג'י בתאריך 21.12.52 הובא לדיון, העניין נמצא בטיפול הוועד.
הוועד המליץ לכתוב מכתב למועצה אזורית אונו בנוגע לפתיחת תחנת מגן דוד ירוק במעברה ונתינת אישור לתמר יצחק
להזמין את בעל בית הקפה שליד בית הכנסת העיראקי לפגישה, ולהזכיר לו להימנע מפתיחת בית הקפה בשבת.

 

/// מיכל 54 / תיק 8 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש