מעברה – פרוטוקול ישיבה שנייה של הוועד החדש מיום 4.6.53

בחירת הנהלה – הצעת מועמדים והצבעה
הרכבת ועדות – הצעות, דיונים והחלטות לגבי ההרכב והחלוקה שלהן מבחינת נושאים (חינוך, שירותים, סעד, תרבות, כספים ועוד)
סמכויות העירייה וההסתדרות
סעד, תמיכה כלכלית, ביטוח, קופת חולים, הכשרה מקצועית, תקיפת עובדים סוציאליים, לשכת הסעד
בריאות וסניטציה, דרכי פעולה לפתרון הבעיה, אוכל
סיוע או סיוע ממשלתי למובטלים
סידור למשפחות שלא מסוגלות לעבוד או מקרים סוציאליים

/// מיכל 54 / תיק 8 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש