מעברה – פרוטוקול ישיבה שישית של ועד מעברת אונו ביום 18.1.53

דיון בבקשת מתנה בעניין רישיון למספרה – אושר והרישיון התקבל
החלטה על קיום ישיבה לדיון בענייני הצרכניות ביום 24.1.53

 

/// מיכל 54 / תיק 8 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש