מעברה – פרוטוקול ישיבה רביעית של ועד מעברת אונו ביום 11.1.53

דיון באסיפה שהתקיימה בתאריך 10.1.53 והחלטה לשאול את המועצה האזורית אם גוף פוליטי כלשהו מוסמך לערוך אסיפה בפומבי ללא הסכמת הועד המקומי. אם התשובה שלילית – החלטה להגיש תביעה כללית נגד המארגנים מאנשי המקום
החלטה על שליחת מכתב למועצה האזורית
החלטה על הודעה לתושבי המעברה דרך בתי הכנסת לגבי ברזים מקולקלים ונוזלים
החלטה על כתיבת מכתב למנהל הצרכניות כדי לזרז פתיחת חנות דגים
דיון לגבי נוכחות אוסטרו ובר בוועד וגרימת התפטרותו במקרה מסוים
מכתב גוליט עבודי חזום ומסירת תפקיד בישול החלב לילדי בית הספר
החלטה על כתיבת מכתב למועצה האזורית לגבי הסדרת ענייני האשפה במעברה
מכתב של דינה יחזקאל ואצלן ציון לגבי פתיחת בית קפה במעברה, אישור לשתי המשפחות לפתוח בית קפה בשותפות

 

/// מיכל 54 / תיק 8 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש