מעברה – פרוטוקול ישיבה ראשונה של ועד מעברת אונו ביום 14.12.52

נבחר ועד וחולקו התפקידים בו.
הוחלט על מועד קבוע לישיבת הוועד.
הוחלט שסלים ציטאיאט יתמנה כגובה מסים למעברה ושיקבל 15% מהגביה.
מזכיר הוועד ישב ישיבת קבע במשרד כל יום בשעות קבועות לשם קבלת קהל.
הוועד הטיל על החבר דבוש משה את הסדרת ענייני הצרכנייה, יעמדו לעזרתו בצראו יהודה וסופר סלים
לכתוב מכתב למנהל הטלפון כדי להסדיר טלפון למעברה.
לכתוב מכתב לחברת דן לסדר פגישה עם נציג ולדון על ענייני התחבורה של תושבי המעברה.

/// מיכל 54 / תיק 8 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש