מעברה – פרוטוקול ישיבה עשירית של ועד מעברת אונו ביום 15.3.53

דין וחשבון של קופת הוועד שהוגש על ידי הגזבר
החלטה לדרוש ממשרד שירות הנסיעות למעברות נהג מחליף בשבתות
בקשת משיח לרישיון לעגלון להובלת מצרכים ואישור קבלת הרישיון בתנאים מסוימים
בקשת צבג רפאל לרישיון לתיקון אופניים ואישור קבלת הרישיון

 

/// מיכל 54 / תיק 8 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש