פרוטוקול ישיבת ועד גבעת ברכה (מספר 8) 10.1.1948

בשבת, ב-10.1.48 התקיימה ישיבה בהשתתפות כל חברי הוועד לפי סדר יום כדלקמן:
1. דו"ח החבר צביר בדבר החשמל
2. שונות
לגבי סעיף 1:  צביר מוסר דו"ח בדבר ביקורו ב"חברת החשמל" בקשר לשיכון שלנו. הוא מספר שהוא הוזמן עם המהנדס מרגלית של חברת "רסקו", לביקור אצל פבזנר – מנהל "חברת החשמל".
לגבי סעיף שונות: נדונו הבעיה של הקשיים שצפו בזמן האחרון לגבי התושבים של השיכון שלנו בכל האינסטנציות הרשמיות ומחליטים שצביר יבקר בעניין זה אצל ציפמן מה"הסתדרות" בימים הקרובים.
בזאת ננעלה הישיבה.

חתימות: מזכיר דרוקר, ש. צביר, ברייטשטיין
תורגם מיידיש וסוכם על ידי רבקה צביר

/// מיכל 99 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש