פרוטוקול ישיבת ועד גבעת ברכה (מספר 7) 27.12.1947

בשבת, ב-27.12.47 התקיימה ישיבה של הוועד בהשתתפות החברים: צביר, ברייטשטיין ודרוקר.
סדר היום:
1. דו"ח של החברים דרוקר וברייטשטיין בקשר לאספקת מזון לשעת חירום
2. חשמל – דחוף לפי ההצעה של דרוקר
3. עניין שמירה וביטחון
4. בית עם ומעון ילדים
5. מים
6. שונות
לגבי סעיף 1: דרוקר וברייטשטיין מוסרים דו"ח מהשיחות ב "המשביר לצרכן" עם ברגר וויגמסלר שמבטיחים את מלוא התמיכה לתכנית של הוועד להכנת מלאי. דרוקר וברייטשטיין מצרפים מכתב ופקטורה (מסמך) לקמח שצריך לפדותה. הם גם מוסרים דו"ח על ההתייעצות עם אנשי המקום בעניין זה, אשר בה הרוב התבטא לאסוף 50 פיאסטר לקניית מלאי של מצרכים. כמו כן, הם מביעים את צערם שמעט מאוד אנשים שילמו את הכסף (6 משפחות) ומסבירים שזאת הדרך היחידה למסור את הפקטורות ל"המאפייה המקומית כפר אונו" ולקנות את מלאי המצרכים.
לגבי סעיף 2: הוחלט לכתוב מכתב להנהלת חברת החשמל, לדיקובסקי, בדבר הצורך והחשיבות של החשמל עבור השיכון שלנו במצב של היום, וגם הוחלט למנות את צביר שיבקר בכל המוסדות האפשריים ולהפעיל לחץ בכדי להחיש את התקנת החשמל בשיכוננו.
לגבי סעיף 3: ברייטשטיין מתלונן על המודעות הקטנה לחשיבות השמירה בימים אלה. הוחלט לנקוט באמצעים חריפים לגבי אלה שמשתמטים בצורה שרירותית מהשמירה.
לגבי סעיף 4: ברייטשטיין ודרוקר מוסרים דו"ח מביקוריהם ב- 25.12.47 ב "הסתדרות", "סוכנות" ו"רסקו" בדבר בית עם ומעון לתינוקות ונתקלים במכשולים בלתי צפויים והבעיה תדחה לדאבוננו לזמן בלי מוגבל.
לגבי סעיף 5: בהילקח בחשבון שמספר רב של תושבים מתלונן על הפרעות באינסטלציה של המים, הוחלט להעסיק את  גולשפלד כאינסטלטור במשכורת של 3 לירות לחודש. גולדשפלד מתחייב לבצע את כל התיקונים אצל כל תושבי השיכון במשכורת הנ"ל החל מה-25.12.47.
בזאת ננעלה הישיבה.

הוועד
החתימות: דרוקר, ש. צביר

תורגם מיידיש וסוכם על ידי רבקה צביר

/// מיכל 99 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש