פרוטוקול ישיבת ועד גבעת ברכה (מספר 6 ) 17.12.1947

ביום ד' ב-17.12.47 התקיימה ישיבה של הוועד בהשתתפות : דרוקר, צביר, ברייטשטיין.
סדר היום היה כדלקמן:
1. דיון על האסיפה הדחופה מה- 12.12.47 (ביטחון)
2. דיון על הישיבה מה- 16.12.47 עם החבר וישיניאק
3. התפטרות  שורצמן וכוואט מהוועד
4. דו"ח קופה
5. שונות
אחרי דיון על הסכמה להקמת "שמירה אזרחית" הוחלט על התרה כספית עבור ביטחון
בקשר לסעיף 2 הגיעו למסקנה שהנקודות בהן נגע החבר וישיניאק הן לא בסמכות הוועד
לגבי סעיף 3 – בהתחשב בסיבות שהעלו  שורצמן וכוואט (חוסר זמן) בקשתם התקבלה
לגבי סעיף 4 –  צביר מסר דו"ח על ההכנסות וההוצאות של הוועד
לגבי סעיף 5 – הוחלט לקחת בחשבון את הצורך בהזמנת חותמת עם הנוסח הבא:
ועד של שיכון עולים
על-ידי כפר אונו
תל אביב
ת. ד. 885
נדונה גם בעיה של מלאי מזון לשעת חירום. הוחלט ש דרוקר וברייטשטיין מטפלים בענייני דיומא.
בזאת ננעלה הישיבה.
אחרי שיחה עם מר' בוירסקי (דירות עם) התמנה  צביר לגזבר וגובה של שכר דירה החל מה- 10.12.47
הוועדה
חתימות: דרוקר, ש. צביר (היתר לא ברור…)

תורגם מיידיש וסוכם על ידי רבקה צביר

 

/// מיכל 99 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש