פרוטוקול ישיבת ועד גבעת ברכה (מספר 5 ) 6.12.1947

בשבת, ב-6.12.47 התקיימה ישיבה של הוועד בהשתתפות כל החברים.
סדר היום:
1. עניין שמירה והוועד
2. עניין הניקיון
3. מים
4. "רסקו"
5. שונות
הוחלט:
1. שברייטשטיין וכוואט מבצעים את העבודה של השמירה, אך בכדי לפתור בעיות חשובות אחרות, עליהם לקבל את הסכמת הוועד.
2. ששורצמן וברייטשטיין לוקחים על עצמם את האחריות ללכת מבית לבית ולהתריע שבמשך יום אחד תבוצע פעולת הניקיון של הזבל שעל יד הבתים. במקרה שמישהו לא יציית, ינקטו נגדו האמצעים הכי חמורים.
3. בדבר עניין המים, 3 חברי ועד: דרוקר, צביר וכוואט ילכו לוועד כפר אונו לסדר את עניין המים ואת עניין הדואר.
4. חברי הוועד יעבדו בשיתוף פעולה ונאמנות.
בזאת ננעלה הישיבה.

הוועד:
דרוקר, ברייטשטיין, צביר
תורגם מיידיש וסוכם על ידי רבקה צביר

 

 

/// מיכל 99 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש