פרוטוקול ישיבת ועד גבעת ברכה (מספר 4 ) 22.11.1947

בשבת, ב-22.11.47, התקיימה ישיבה של הוועד בהשתתפות כל החברים.
נקבע סדר יום כדלקמן:
1. דו"ח של ברייטשטיין מביקורו בחברת "רסקו" ו"הסוכנות
ברייטשטין מונה לבקר פעם נוספת במוסדות הנ"ל בפגישה רשמית עם כל הוועד
2. צרכנייה
3. אספה כללית
4. ניקיון
5. קופה
6. גבייה, "רסקו"
7. שונות

1) ברייטשטיין מסר דו"ח מביקורו עם דרוקר ב"רסקו" וגם מביקורו השני העצמאי.
2) נאמר לו, שהחשמל יותקן לא יאוחר מה 1.12.47. צפו על השטח מכשולים שונים.
המכשול הראשי היה קלקול מפת הפרצלציה של חברת "רסקו". בדבר הגבייה הודיעו לו, שהוועד יקבל על עצמו את  הגבייה החל מה-7.12.47.
בקשר לביקור ב"סוכנות" אצל ד"ר חייקס ורפאלי מוסר ברייטשטיין, שהוקצע עבור השיכון שלנו מקום לבית עם וגם עבור מעון ילדים.
בכדי לסיים את העניינים הפורמליים של קבלת המקומות ועשיית חוזה עבור המקומות הנ"ל, צריכים 3 או 2 חברי ועד להיפגש עם נציגי "הסוכנות" בבניין של חברת "רסקו" ביום ב' ב- 24.11.47 בשעה 4:00 אחה"צ. כנציגים מונו 3 חברים: שורצמן, ברייטשטיין וצביר.
3) נידון עניין הצרכנייה שהוא חיוני עבור השיכון שלנו בגלל כל מיני טעמים. אחרי התבטאותם של כל החברים בעניין זה, הוחלט למנות את שורצמן ללכת אל "ברית-הפיקוח" בכדי לקבל מידע מדויק בקשר לעניין הזה, ביום א' ב- 23.11.47.
4) הוחלט לעשות אסיפה כללית בבית העם ואז לבחור ועדת בחירות לבחירות חשאיות.
5) הוחלט לפנות לכל הדיירים של שיכוננו ולהכריז על מבצע ניקיון של 3 ימים, שיימשך עד יום ד' ב- 26.11.47, דבר שהינו חיוני עבור השיכון שלנו מבחינה בריאותית.
6) צביר מוסר דו"ח על הקופה ובעת ובעונה אחת מודיע ש  7 חברים עדיין לא שלמו את ה-10 פיאסטר ודורש שבמשך 3 ימים עד יום ד' תיגמר בעיית הכסף.
7) הוחלט לחכות למכתב מ"רסקו" לגבי הגבייה ובדק הבית.
בזאת ננעלה הישיבה.

הוועד
חתימות של: דרוקר, כוואט יעקב, ש. צביר
תורגם מיידיש וסוכם על ידי רבקה צביר

 

/// מיכל 99 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש