פרוטוקול ישיבת ועד גבעת ברכה (מספר 34) 19.2.1949

ב-19.2.49 התקיימה אסיפה כללית.
על סדר היום הייתה הבעיה של בחירת ועדת בחירות.
מותחים ביקורת על הוועד, על שלא מסר דו"ח על פעילותו באסיפה.
מחליטים שהוועד ימסור דו"ח על פעילותו באסיפה הבאה.
נידון ההרכב של ועדת הבחירות וסוג הבחירות.
מחליטים לבחור ב 5 חברי ועד ו 2 חברים של ועדת הביקורת. תאריך הבחירות עדיין לא נקבע.
לפי הצעת החבר לנדס, נבחרו לוועדת הבחירות 3 אנשים, חברי המפלגות הקיימות אצלנו בשיכון (חירות, מפ"ם מפא"י), החברים: ארליך, פוגלבוים וליברמן. ממלאי מקום: קובלסקי, שרייבר ונחום.
בזאת האסיפה ננעלה.

המזכיר: דרוקר
תורגם מיידיש וסוכם על ידי רבקה צביר

 

/// מיכל 99 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש