פרוטוקול ישיבת ועד גבעת ברכה (מספר 32) 5.1.1949

ב-15.1.49 התקיימה ישיבת הוועד.
דובר על המבצע החדש של בנייה, שאמורה להתחיל בזמן הכי קרוב.
נדונה השאלה של מחירים על מצרכים.
הוחלט לנקוט בצעדים הדרושים בעניינים אלה.
נמסר גם דו"ח על אישור לרהיטים לבית העם ולספרייה.

דרוקר
תורגם מיידיש וסוכם על ידי רבקה צביר

/// מיכל 99 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש