פרוטוקול ישיבת ועד גבעת ברכה (מספר 30) 25.11.1948

ב-25.11.48 התקיימה אסיפה כללית.
בסדר היום:
1. ההכרה בשיכון (סטטוס)
2. קריאת פרוטוקולים
3. דו"ח קופה
4. עניין מסים
5. עניין שכר הדירה
6. שונות
הוועד מוסר דו"ח מפעילותנו ונדון עניין הסטטוס. ההחלטות תתקבלנה אחרי ההכרה המשפטית הרשמית בשיכון שלנו.
נדונה גם בעיית המסים ומחליטים לדרוש מהאנשים לשלם מסים.
מר' בוירסקי מ"דירות עם" (רסקו) בא לנהל משא ומתן בקשר לשכר הדירה.

דרוקר
הערה של רבקה צביר: השיכון שבת על כך שגבו מהדיירים שכר דירה מופרז של 5 לירות לחודש. אחרי הביקור של מר בוירסקי הוזילו את שכר הדירה ל-  3.5  לירות לחודש.
תורגם מיידיש וסוכם על ידי רבקה צביר

 

/// מיכל 99 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש