פרוטוקול ישיבת ועד גבעת ברכה (מספר 29) 15.11.1948

ב-15.11.48 התקיימה ישיבה של הוועד.
נדונה בעיית הצרכנייה וגם הרחבת הפעילות התרבותית בשיכון שלנו.
החבר צביר מקבל את התפקיד להיות בקשר מתמיד עם מחלקת התרבות בקשר לפעילות בשיכון שלנו.

דרוקר
תורגם מיידיש וסוכם על ידי רבקה צביר

/// מיכל 99 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש