פרוטוקול ישיבת ועד גבעת ברכה (מספר 28) 28.10.1948

ב-28.10.48 התקיימה ישיבת הוועד.
נדונה הבעיה של הדאגה לעצמאות של השיכון שלנו.
החבר דרוקר נמצא בקשר עם עורך הדין בכדי לנקוט בצעדים מתקדמים בנושא זה.
החבר צביר מספר על מפקד האוכלוסין, אשר בו אנו מופיעים בפעם הראשונה כמוכרים על ידי הממשלה כישוב עצמאי.

דרוקר
תורגם מיידיש וסוכם על ידי רבקה צביר

/// מיכל 99 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש