פרוטוקול ישיבת ועד גבעת ברכה (מספר 26) 15.10.1948

ב-15.10.48 התקיימה ישיבת חברי הוועד.
הוחלט לנקוט בצעדים לקבלת תיבת דואר עצמאית. החבר דרוקר צריך לטפל בבעיה זאת.
מחליטים גם לקרוא לאסיפה כללית בקשר לבעיית הצרכנייה.
לבקשת החבר שטיינגרטן התקיימה אסיפה ב10.10.48, אשר בה, עם רב גדול של קולות, התקבלה החלטה להקים צרכנייה. באותו יום התקיימה התרמה של שמיכות וסוודרים עבור החיילים שלנו.

דרוקר
תורגם מיידיש וסוכם על ידי רבקה צביר

/// מיכל 99 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש