פרוטוקול ישיבת ועד גבעת ברכה (מספר 24) 10.9.1948

ב-10.9.48 התקיימה אסיפה כללית.
בסדר היום היו העניינים:
מים, צרכנייה, הכרה של המוסדות.

האסיפה הכללית מביעה את הערכתה המלאה לפעילות הוועד ומבקשת את הוועד להמשיך את עבודתו כבעבר, עד התייצבות המצב, ומייפה את כוחו לנהוג לפי ראות עיניו בכל העניינים.

תורגם מיידיש וסוכם על ידי רבקה צביר

/// מיכל 99 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש