פרוטוקול ישיבת ועד גבעת ברכה (מספר 22) 15.7.1948

ב-15.7.48 התקיימה ישיבה של כל חברי הוועד.
החברים דרוקר וצביר מוסרים דו"ח מביקוריהם ב"ועד הישוב", הסוכנות, המשביר, "המפקח על המזונות" בעניין הצרכנייה (מצרכים זולים) ו"רסקו". כמו כן מחלקים את ה-100 לירות שקבלנו כהלוואה עבור נשות המגויסים.
נידון גם המצב הקשה של חלב בשיכון.
החבר צביר מתמנה לנסוע לכפר אז"ר להסדיר את אספקת החלב.

הערה: החלבן אברהם איצקוביץ הביא את החלב מכפר אז"ר וכשגויס, אשתו לאה, מילאה את מקומו.
תורגם מיידיש וסוכם על ידי רבקה צביר

 

/// מיכל 99 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש