פרוטוקול ישיבת ועד גבעת ברכה (מספר 20 ) 31.5.1948

ב-31.5.48, התקיימה ישיבת הוועד.
נדונו העניינים השוטפים של גיוס.
הוחלט: להקים "ועד ישוב מקומי" למען המגויסים ומשפחותיהם.
לבוא במגע עם המוסדות המוסמכים, כמו כן לקבל עזרה מ"ועד היישוב הארצי" למעון ילדים עבור ילדי המגויסים.

מזכיר דרוקר

הערה: רבקה צביר זוכרת, שבעלה, שבתאי צביר, נסע והביא עזרה לנשות המגויסים שהיו ללא מקור פרנסה.
תורגם מיידיש וסוכם על ידי רבקה צביר

/// מיכל 99 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש