פרוטוקול ישיבת ועד גבעת ברכה (מספר 18) 8.4.1948

ב-8.4.48 התקיימה ישיבת הוועד.
הוחלט לנקוט באמצעים בכדי להשיג תפוחי אדמה לפסח, כמו כן להחיש את הקמת המעון בשיכון.

מזכיר: דרוקר

תורגם מיידיש וסוכם על ידי רבקה צביר

/// מיכל 99 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש