פרוטוקול ישיבת ועד גבעת ברכה (מספר 14 ) 20.3.1948

בשבת ב-20.3.48, האסיפה, שנקראה להיום ב-4:00 אחה"צ, לא התקיימה בגלל ההתעניינות הדלה של חברי השיכון.
חברי הוועד מחליטים פה אחד לקרוא לאסיפה ביום ב' ב-22.3.48 עם אותו סדר יום.

מזכיר הוועד: דרוקר
תורגם מיידיש וסוכם על ידי רבקה צביר

/// מיכל 99 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש