פרוטוקול ישיבת ועד גבעת ברכה (מספר 13 ) 20.3.1948

בשבת, ב- 20.3.48 התקיימה ישיבה של הוועד בהשתתפות חברי הוועד עם סדר יום:

פעילות ועדת הבחירות.

נידונה בעיית ועדת הבחירות ואחרי הגעה למסקנה שוועדת הבחירות, שנבחרה באסיפה הכללית ב13.3.48 בהרכב של החבר גומלינסקי, לוניזון, טוקש, לא מילאה את התפקיד שהוטל עליה ע"י האסיפה הכללית עד היום, מחליטים לקרוא לאסיפה כללית ביום שבת 20.3.48 לשעה 5:00 אחה"צ עם סדר יום כדלהלן:

1. פתיחה והקראה של 2 הפרוטוקולים האחרונים.
2. לבקש הסבר מועדת הבחירות על תפקודה.
3. שונות
בזאת ננעלה הישיבה.

חתימות: מזכיר דרוקר, ברייטשטיין, ש. צביר
תורגם מיידיש וסוכם על ידי רבקה צביר

/// מיכל 99 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש