פרוטוקול ישיבת ועד גבעת ברכה (מספר 12) 13.3.1948

בשבת, ב-13.3.48 בשעה 4:00 אחה"צ התקיימה אסיפה כללית בהשתתפות 44 חברים מהשיכון שלנו עם דבר יום כדלקמן:

1. פתיחה של היו"ר
2. דו"ח של החבר דרוקר – (פרוטוקולים)
3. דו"ח של החבר ברייטשטיין – (שמירה)
4. דו"ח של החבר צביר – (קופה)
5. שונות

החבר צביר פותח את האסיפה ומבקש מהנוכחים לעזור לנהל את האסיפה כסדרה.
הוא מקריא את סדר היום ושואל אם מישהו רוצה להוסיף.
ברגע שהחבר קיפר מבקש את רשות הדיבור, היו"ר מסרב לתת לו אותה בציינו את ההחלטה של הוועד להרחיק את החבר קיפר לחודשיים, לנשל אותו מכל הזכויות בשיכון.
הבעיה זאת מעוררת דיון סוער עם כל מיני הצעות ומחליטים:
1. להקים ועדה של 3 חברים (היילדברון, פרוביזור וגולדברג) בכדי לבדוק אם החלטת הוועד הייתה צודקת.
2. להרשות לחבר קיפר להשתתף באסיפה הזאת ובעת ובעונה אחת לחכות להחלטה של הוועד.
3. אז נותן היו"ר זכות דיבור לחבר דרוקר אשר קורא את כל הפרוטוקולים.
4. החבר ברייטשטיין מוסר דו"ח על השמירה.
5. החבר צביר מוסר דו"ח על הקופה.
חברי הוועד דנים גם בכל השאלות של השיכון.
בהתייחס לפרוטוקולים בדבר בחירת ועדת בחירות כדי לנהל בחירות חשאיות לוועד, מתפתח דיון, שמשתתפים בו מספר רב של חברים עם כל מיני הצעות. מחליטים לבחור ועדת בחירות ונבחרים החברים הבאים: גומולינקסי, לוינזון, טוקש, שצריכים לקבוע איך תתנהלנה הבחירות ולבצען.
במהלך הדיון מבקש החבר גרוסמן לא לשכוח לגייס כסף, לפי הדו"ח של דרוקר, עבור מזון לשעת חירום.

בזאת ננעלו הישיבה והאסיפה בשעה 7:00 בערב.
לועדה בעניין קיפר, נבחר החבר ברייטשטיין מהוועד בלי זכות הצבעה.

חתימות: מזכיר דרוקר, ש. צביר, ברייטשטיין
תורגם מיידיש וסוכם על ידי רבקה צביר

/// מיכל 99 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש