פרוטוקול ישיבת ועד גבעת ברכה (מספר 11 ) 6.3.1948

בשבת, ב-6.3.48 התקיימה ישיבה של הוועד בהשתתפות כל חברי הוועד.

סדר היום:
1. עזרה סוציאלית
2. פסח – מבצע
3. אסיפה כללית

לגבי סעיף 1: הייתה בקשה של "העזרה הסוציאלית" להיפגש עם נציג הוועד בעניינים חשובים.

לגבי סעיף 2: בגלל ש"המשביר" דורש לשלם מראש עבור מצות וקמח מצה לפסח, הוחלט לגבות מכל אדם 40 פיאסטר. במקרה של מחיר יותר זול, עודף הכסף יוחזר.

לגבי סעיף 3: מחליטים לקרוא לאסיפה כללית לשבת ב- 13.3.48 לשעה 3:00 אחה"צ. בגלל ההשתתפות הדלה בישיבות הקודמות, מחליטים לנהל את האסיפה עם לכל הפחות שני שליש מתושבי השיכון שלנו. בהשתתפות יותר קטנה, האסיפה תדחה לשבת הבאה ותנוהל עם כל מספר נוכחים שיהיה.
בזאת ננעלה הישיבה.

חתימות: מזכיר דרוקר, ברייטשטיין, ש. צביר
תורגם מיידיש וסוכם על ידי רבקה צביר

 

/// מיכל 99 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש