פרוטוקול ישיבת ועד גבעת ברכה (מספר 10) 28.2.1948

בשבת, ב-28.2.48 התקיימה ישיבה של הוועד בהשתתפות כל חברי הוועד.

סדר היום:
1. דו"ח של החברים ברייטשטיין, דרוקר
2. עניין שמירה
3. שונות

לגבי סעיף 1: אחרי שיחה של שעתיים עם החברים ציפמן וישראלי, החבר ציפמן אמר, שבגלל שנמצאת בקרבתנו עמדה של ה"אצל", לא מגיע לשיכון ליהנות משום עזרה מה"הסתדרות", זאת אומרת לא בית עם ולא מעון ילדים.

לגבי סעיף 2: בגלל שהחבר איצקוביץ התפטר פתאום מתפקידו, החבר ברייטשטיין מצא לנכון לקבוע את החבר טוקש בתור מועמד מתאים במקומו של החבר איצקוביץ.
החבר טוקש מתמנה פה אחד בתור עוזר לחלוקת השמירה במשכורת של 1.500 לירות לחודש החל מ- 20.2.48.
בזאת ננעלה הישיבה.

חתימות: מזכיר דרוקר, ברייטשטיין, ש. צביר
תורגם מיידיש וסוכם על ידי רבקה צביר

/// מיכל 99 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש