גבעת ברכה – מעון ילדים וגן ילדים 1954-1947

לשטיינגרטן, נא לתת 2.5 ק"ג סוכר מהתקציב המיוחד למעון ילדים
מהסוכנות תשובה למכתב הוועד, על הקמת בית תינוקות ומעון ילדים
הזמנה לאסיפה כללית, סעיף לדיון בית תינוקות
פתק (שמות של 10 ילדים, לקבל עוד חדר)
לארגון אימהות עובדות ת"א – פתיחת בית תינוקות בשכונת אונו, ועד השכונה לא מתנגד:
"להקמת בית תינוקות בשיכון העולים החדשים בשכונתנו, בתנאי שיעמוד בפיקוח "שלכם" ושל הלשכה הסוציאלית ע"י הוועד שלנו."
מהוועד לארגון אימהות עובדות ת"א, בנדון גן ילדים (תרעומת על כפר-אונו)
ממשרד הסעד למרכז בית יעקב ת"א, הנדון: פתיחת מוסדות יום לילדי עולים בשיכון ברכה. הסוכנות העמידה לרשותכם צריפים לילדי עולים בגיל 1-6.
רכישת מעון / גן ילדים מרסקו.

/// מיכל 99 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image