גבעת ברכה – דירות עם, חברת הבת של רסקו 1949

12.1.49 לוועד כפר אונו מדירות עם. בקשנו את הפקח שלנו מר צבייר לקבל מכם את הסך של 14 ל"י…
14.2.49 מדירות עם לדיירי בית מס' 62 בכפר אונו" זיסו ויס, יוסף גולדפליד, משה לויטר, שבתאי צבייר. תלונה על נזק לביוב.
18.3.49 מדירות עם לנתן שפיץ בית 6 דירה 1 כפר אונו. חוב לפי פסק דין.
24.3.49 מדירות עם לשבתאי צבייר מוסרים לו מכתבים עבור חלוקה לדיירים.
24.3.49 מדירות עם לוועד גבעת ברכה. לא מסכימים להפסקת עבודתו של הגובה צבייר.
22.5.49 מדירות עם לשבתאי צבייר. מוסרים לו מכתבים עבור חלוקה לדיירים.
8.6.49 מדירות עם, העתק ממכתב שנשלח ל 3 דיירים בעניין חוב שכר דירה.
9.6.49 מדירות עם לוועד גבעת ברכה בעניין גביית שכר הדירה ע"י צביר והעתק זה לצבייר.
9.6.49 מדירות עם לשבתאי צבייר, מעבירים העתק שנשלח לדיירים המפורטים בהעתק.
9.6.49 לאפרים פלדמן. דרישה להרוס את המחסן שבנה.
9.6.49 לשבתאי צבייר כפר אונו. העתק מהמכתב הנ"ל ובקשר לעדכן אותם אחרי שבוע.
15.6.49 לדירות עם מהמזכר. דיווח על אסיפה כללית 11.6.49 שבה הוחלט להשאיר את גביית השכר בידי צבייר ומסכימים שיהיה 4 ל"י ומבקשים עזרה בסידור חשמל ברחובות, תיקון הכביש "ואנו נשתדל לדאוג לסדר מוחלט בשכונתנו שכונתכם".
24.6.49 דירות עם לגבעת ברכה, אגודה שיתופית. מאשרים קבלת המכתב הבא, מתייחסים לתשלומי החשמל ושכר דירה למגויסים.

/// מיכל 99 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image