גבעת ברכה – תשלום עבור המים 1950-1948

14.11.49 לוועד מפעל המים כפר אונו, יוזמים פגישה עם רסקו וכ. אונו בעניין מים וחוב מים (מסמך זה נמצא גם במעטפת "היחסים עם כפר אונו")
17.12.49 למפעל המים כפר אונו. רשימת הצרכנים בגבעת ברכה שחייבים עבור מים.
5.9.49 (חותמת דואר) מעטפה ופרוספקט של יצרן מודדי מים לאגודה לאספקת מים גבעת ברכה.
ללא תאריך טופס חוזה,(ריק, לא ממולא) בין אגודת המים בשכונת אונו לבתים ב"דירות עם"
21.10.48 קבלה "פרוביזור מים"
14.11.49 פתק בגרמנית לפייזר מהיימן" : היינו צריכים לפתוח את המים" בערב נפגוש את ועד. גבעת ברכה להבהרת העניין.
ללא תאריך- "הסכם בין מפעל מים שכונת אונו ובין ועד שיכון חדש לעולים חדשים (ללא חתימה)
16.11.49 לכבוד חברת רסקו, מגישים חשבון עבור הבתים שלפני גמר (מוועד שכונת אונו)
21.5.50 לוועד כפר אונו מחיים רמח

/// מיכל 99 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image