גבעת ברכה – דירות עם (חברת הבת של רסקו) 1949-1947

"דירות עם" (שנים 1947/8)
29.8.47 יוספטל, הסוכנות מסכם את עניין חיבור החשמל ומדווח ל"ועד המשתכנים" צילום, המקור במעטפה חשמל 11
10.10.47 דירות עם ל"הוועד החדש" מזמינים לפגישה עם יוספטל
25.12.47 פתק לבריטשטין: משה לוי מקבל הדירה 5/2 מהיום.
ללא תאריך- חוזר של "דירות עם" למשתכנים בנושא הוזלת שכר דירה והסדר ההתחברות לחשמל. הטופס בעברית ובאידיש.
10.1.48 "לדירות עם" מוועד של שיכון עולים, רשימה של בתים שניזוקו בהם גגות הרעפים.
11.1.48 פתק לבריטשטין, שלמה הורביץ מקבל את הדירה 8/2 של ויס בלה.
21.1.48 פתק לבריטשטין קובלסקי ברוך מקבל את הדירה 63/3
11.8.48 פתק לוועד מרסקו. למסור את הדירה של פרוביזור באופן זמני לשלמה גרינשפאן.
26.11.48 ליוסף לופט מדירות עם, חוב בעד שכר דירה
22.11.48 לשמואל פוגלבום מדירות עם, תלונה על הקמת סוכה ושבירת צינור מים.
2.4.49 יעקב פרץ לדירות עם מתלונן על מונה חשמל משותף עם שכנו ליברמן מאיר, הגורם לסקנדלים
ללא תאריך, פתק עם 25 שמות של ציירים ("ובית-עם") שצריך לבצע תיקוני צבע
15.1.48 "זיכרון דברים", ישיבה עם הוועדה הסוציאלית בוועד הלאומי ת"א.

/// מיכל 99 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש