שיכון עובדי חברת חשמל (רחוב החשמל) 1967-1965

2.1.66 פרוטוקול מישיבה במשרדי המועצה, בהשתתפות: סגן רה"מ סמי כץ, גזבר המועצה א. אחידב.
ועדת המשתכנים לידי ועד עובדי חברת חשמל מחוז הדרום.
11.11.65 סיכום פגישה מיום 11.11.65 רה"מ י. כהן, ס. כץ, הגזבר א. אחידב.
9.5.67 מכתב תכנון מקומי אונו: הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת – "דבר" "הצופה" "למרחב".

/// מיכל 36 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image